Kontakt

Klub orientačného behu Martin

občianske združenie

Charkovská 7/26, 036 08 Martin, Slovensko

IČO: 378 09 377

Číslo účtu: SK56 1100 0000 0026 2381 6128

Telefón: +421 902 917 634
Email: vaclavik@firstis.eu