Pohybom si ma nájdi

Klub orientačného behu Martin ponúka aktivitu “Pohybom si ma nájdi” všetkým, ktorí majú radi dobrodružstvo, zábavu a aktívny pohyb v prírode.

Cieľom je pomocou mapy nájsť kontrolné stanovištia (kontroly) umiestnené v teréne.

Postupne Vám budeme v Martine a okolí na špeciálnych mapách pre orientačný beh pripravovať nové kontroly.

Kontroly budú v teréne v určenom intervale dátumov, 24 hodín denne.

Mapu vo formáte PDF so zakreslenými kontrolami získate kliknutím na obrázok mapy v dolnej časti stránky, ktorým aktivujete e-shop.

Cena mapy je NULA eur, zadanie Vášho mena, priezviska a e-mailovej adresy je však povinné.

Po potvrdení voľby “Objednať s povinnosťou platby” si môžete zvolenú mapu stiahnuť do svojho počítača.

Vašu e-mailovú adresu využijeme na to, aby sme mali prehľad o počte záujemcov a v prípade Vášho súhlasu mohli komunikovať o ďalších aktivitách Klubu orientačného behu Martin

O čo ide ?

• cieľom je pomocou mapy nájsť kontrolné stanovištia (kontroly) umiestnené v teréne
• kontroly sú v mape zakreslené krúžkami, v teréne budú označené červeno-bielymi štítkami rozmerov 10×10 cm, vzor vidíte na obrázku nižšie
• postup medzi jednotlivými kontrolami si každý volí podľa vlastného uváženia
• môžete buď všetky kontroly nájsť v jeden deň, alebo si ich absolvovanie rozdeliť na viackrát
• môžete si odmerať čas pomocou aplikácie iOrienteering
• aktivitu môžete absolvovať samostatne alebo v skupinkách (napríklad rodičia s deťmi)
• môžete medzi sebou súťažiť, kto nájde všetky kontroly v najkratšom čase

Ako na to?

• mapu si vytlačte na farebnej tlačiarni tak ako ju dostanete
• v teréne vyhľadajte miesto štartu, ktoré je v mape zakreslené trojuholníkom
• zorientujte si mapu (môžete podľa buzoly, podľa líniových tvarov v priestore alebo pomocou smartfónu)
Sever na mape je vždy na hornom okraji, na sever sú otočené všetky písmená.
Mapu je vhodné mať zorientovanú aj pri pohybe v teréne.
• rozhodnite sa, v akom poradí kontroly absolvujete

Ak si nechcete odmerať čas:

• po nájdení kontroly si zapíšte písmeno nachádzajúce sa na kontrole do spodného riadku tabuľky k príslušnému kódu kontroly
• vytvorené heslo môžete použiť na porovnanie svojho výsledku s výsledkami priateľov, s ktorými navzájom súťažíte
• ak nezvládnete absolvovanie všetkých kontrol počas jedného dňa, môžete sa vrátiť v iný deň

Ak si chcete odmerať čas:

• potrebujete mať v mobile nainštalovanú aplikáciu na čítanie QR kódov a aplikáciu iOrienteering
• v aplikácii iOrienteering si vytvorte účet s vašim menom
• spustite si aplikáciu a načítajte QR kód z mapy (vľavo hore) – tým sa vám načíta zoznam kontrol
• na štarte zoskenujte QR kód zo štítku, označujúceho miesto štartu v teréne – tým sa vám začne merať čas
• po nájdení kontroly si vždy zoskenujte QR kód zo štítku, označujúceho miesto kontroly v teréne
• zoskenovaním QR kódu v cieli si ukončíte meranie času
• svoj výsledok zapíšte do výsledkovej listiny a porovnajte sa s priateľmi
• ak nezvládnete absolvovanie všetkých kontrol počas jedného dňa, môžete sa vrátiť v iný deň, ale aplikácia meria čas maximálne 24 hodín

Ak niečo nefunguje alebo potrebujete poradiť, volajte 0902/917 634 alebo píšte vaclavik@firstis.eu