Pohybom si ma nájdi

MAPA K NAJNOVŠEJ ETAPE POHYBOM SI MA NÁJDI ->

„Pohybom si ma nájdi“ je aktivita pre všetkých, ktorí majú radi dobrodružstvo, zábavu a aktívny pohyb.

O čo ide?

• cieľom je pomocou mapy nájsť kontrolné stanovištia (kontroly) umiestnené v teréne v určenom
intervale dátumov, 24 hodín denne
• kontroly sú v mape zakreslené krúžkami, v teréne sú označené červeno-bielymi štítkami rozmerov 10×10
cm
• postup medzi jednotlivými kontrolami si volíte podľa vlastného uváženia
• môžete buď všetky kontroly nájsť v jeden deň, alebo si ich absolvovanie rozdeliť na viackrát
• aktivitu môžete absolvovať samostatne alebo v skupinkách (napríklad rodičia s deťmi)
• môžete medzi sebou súťažiť, kto nájde všetky kontroly v najkratšom čase

Ako získať mapu?

• kliknutím na obrázok mapy v záložke Pohybom si ma nájdi – Získaj Mapu aktivujete e-shop
• cena mapy je NULA eur, zadanie mena, priezviska a e-mailovej adresy je povinné
• po potvrdení voľby „Objednať s povinnosťou platby“ si mapu stiahnite do svojho počítača
• mapu si vytlačte na farebnej tlačiarni

Ako na to?

• v teréne vyhľadajte miesto štartu, ktoré je v mape zakreslené trojuholníkom
• rozhodnite sa, v akom poradí kontroly absolvujete
• zorientujte si mapu (podľa buzoly, podľa líniových tvarov v teréne alebo pomocou mobilu)
Sever je na mape vždy na hornom okraji, na sever sú otočené aj všetky písmená.
Mapu je vhodné mať zorientovanú aj pri pohybe v teréne.

Ak si nechcete odmerať čas:

• písmeno zo štítka na kontrole si zapíšte do tabuľky na mape k príslušnému kódu kontroly
• vytvoríte tak heslo, ktoré si môžete skontrolovať pomocou formulára v záložke Pohybom si ma nájdi –
Výsledkové formuláre
• ak nezvládnete absolvovanie všetkých kontrol počas jedného dňa, môžete sa vrátiť v iný deň

Ak si chcete odmerať čas:

• do mobilu si nainštalujte aplikáciu na čítanie QR kódov a aplikáciu iOrienteering
• v aplikácii iOrienteering si vytvorte účet s vašim menom
• spustite si aplikáciu a načítajte QR kód z mapy – tým sa vám načíta zoznam kontrol
• zoskenovaním QR kód zo štítka, označujúceho miesto štartu v teréne si začnete merať čas
• na každej kontrole si zoskenujte QR kód zo štítka, označujúceho miesto kontroly v teréne
• zoskenovaním QR kódu v cieli si ukončíte meranie času
• svoj výsledok zapíšte do výsledkovej listiny a porovnajte sa s priateľmi

Ak niečo nefunguje alebo potrebujete poradiť, volajte 0902/917 634 alebo píšte vaclavik@firstis.eu