Martin – Sever 18.2.2023 – 31.5.2023 (kontroly už nie sú v teréne)

0,00

Mapa sa nachádza v Martine, zobrazuje sídlisko Sever.

Štart sa nachádza pred hlavným vchodom do ZŠ A. Dubčeka.