Martin – Priekopa 17.12.2022 – 14.2.2023 (kontroly už nie sú v teréne)

0,00

 

Mapa sa nachádza v Martine, zobrazuje sídlisko Priekopa.

Štart sa nachádza pred hlavným vchodom do ZŠ Dolinského.